Med različnimi formati oglasov na spletu, je največji poudarek morda prav na tekstu.

Specifike spletnih tehnologij, še posebej spletnih iskalnikov namreč omogočajo preverjanje in optimiziranje kampanj tudi na tem področju.

Pisanje za splet oz. s tujko “webcopy” ali “web copywriting” je ključno področje, kjer produkt, znamko ali storitev lahko približamo kupcem, oz. ciljni publiki na najbolj neposreden način.

Poznavanje zakonitosti pisanja za splet in prodajnega pisanja v splošnem je največkrat razlika med uspešno doseženim ciljem oglasnih kampanj. Prav tako je ta veščina ključnega pomena pri pisanju za spletne strani. Še najbolj pomembna pa v komunikaciji preko družbenih omrežij.

V Spletni Limeti stremimo k odličnosti v komunikaciji. Pri tem se osredotočamo na prodajno pisanje.

Več o tem si lahko preberete v publikacijah kot je npr: Call to action, Web copy that sells in drugih.