Naša opredelitev do spletnih tehnologij je, da želimo znanje ohranjati v podjetju, pri tem pa uporabljamo odprtokodne, community ter lastne razvojne rešitve.

Prepričani smo, da naročnikom bolj koristimo, če znanje razvijamo interno, pri tem pa uporabljamo t.i. “croudsorcing” pristop, kjer izkoriščamo delo neštetih spletnih strokovnjakov v odprtokodnih projektih. Naš doprinos vidimo v konfiguraciji sistemov glede na potrebe naročnika.

Priljubljene tehnologije: PHP, javascript, AJAX, HTML, LAMP (Linux, Apache, Mysql, PHP), Zend Framework, Magento, Prestashop, WordPress ter druge odprtokodne tehnologije in standardi.

Z napredno uporabo teh tehnologij skupaj s partnerji naročnikom omogočamo celotnen servis, od izdelave preproste spletne strani, do postavitve mednarodne spletne trgovine.

Mnogokrat se znanja s področja spletnih tehnologij pozitivno odražajo tudi v rezultatih spletnih oglasnih kampanj, do česar pride zaradi sinergičnih učinkov znanj iz tehničnega, marketinškega in ostalih področij.