Ne glede na to, katera oblika spletnega oglaševanja se izkaže za najbolj učinkovito glede na vaš posel, prodajne cilje, trge in vaše želje, z nami lahko v trenutku postavite učinkovito spletno oglasno kampanjo, ki cilja svetovne uporabnike spleta z enako natančnostjo, kot je to izvedeno za domače trge.

Še več, kampanje na širših trgih lahko začnejo dosegati dobre učinke preje, saj so ciljne skupine navadno precej večje. V mednarodnem spletnem oglasnem trgu zelo dobro delujejo tudi izredno nišne kampanje, za katere se na slovenskem trgu včasih ne najde kritično velike, dovolj ciljane clijne skupine.

Spletno oglaševanje je lahko vaš prvi, za marsikateri posel pa najboljši korak na tuje trge.

Standardna orodja, ki omogočajo načrtovanje mednarodne ali celo globalne oglasne kampanje so:

  1. Google Adwords
  2. Facebook Ads
  3. Youtube Ads
  4. Doubleclick mediaplanner (Google)
  5. Gemius audience in drugi.

Med naštetimi v Spletni Limeti v tem trenutku največ teže pripisujemo Doubleclick Mediaplanner orodju, ki je brezplačno orodje, dostopno vsakomur in omogoča napredne oblike zakupa spletnih medijev, glede na specifike ciljne skupine kot so demografski podatki (spol, starost, izobrazba, prihodkovni razred), interesni podatki (po kategorijah, npr: medicina, avtomobilizem), po vedenjskih sledeh (npr: uporabniki določenega medija, ki tudi uporabljajo nek drugi medij (t.i. afiniteta), ki iščejo po določenih pojmih (npr: ključne besede).

Pomembno je, da uporabnik že ima izkušnje s tovrstnimi orodji, saj le na ta način lahko z gotovostjo ugotovi, ali bodo pričakovani rezultati kampanij upravičeni, ali pa na ta način sestavljen medijski načrt potrebuje še dodatne izboljšave.

Spletna Limeta je središče znanj, potrebnih za doseganje dejanskih rezultatov z najbolj kompleksnimi, mednarodnimi spletnimi medijskimi kampanjami.